Privacyverklaring

Grow that Flow, gevestigd te Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Lisa Steltenpool
lisa@growthatflow.nl
www.growthatflow.nl

Persoonsgegevens die Grow that Flow verwerkt
Grow that Flow verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ze verwerkt:
–  Voor- en achternaam
–  Geslacht
–  Geboortedatum
–  Adresgegevens
–  Telefoonnummer
–  E-mailadres
–  IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Grow that Flow verwerkt
Grow that Flow verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Informatie met betrekking tot jouw gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag Grow that Flow persoonsgegevens verwerkt
Grow that Flow verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
–  Het afhandelen van jouw betaling
–  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
–  Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Grow that Flow neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang Grow that Flow persoonsgegevens bewaart
Grow that Flow bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen, worden de gegevens vernietigd. Lisa Steltenpool hanteert de volgende bewaartermijnen:
– Dossiers: een wettelijk bewaartermijn van 15 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Grow that Flow verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Grow that Flow gebruikt Moneybird voor het betalingsverkeer (zie privacyverklaring: https://www.moneybird.nl/privacy/). Grow that Flow blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Grow that Flow gebruikt
Grow that Flow gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Grow that Flow gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst Grow that Flow cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ze op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan de website word je al geïnformeerd over deze cookies en word je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:
– Google Analytics (zie privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy?hl=nl)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Grow that Flow en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Grow that Flow een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ze van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar lisa@growthatflow.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Grow that Flow jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Grow that Flow reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Grow that Flow wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Grow that Flow persoonsgegevens beveiligd
Grow that Flow neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via lisa@growthatflow.nl.

Privacyverklaring

Grow that Flow, gevestigd te Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Lisa Steltenpool
lisa@growthatflow.nl
www.growthatflow.nl

Persoonsgegevens die Grow that Flow verwerkt
Grow that Flow verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ze verwerkt:
–  Voor- en achternaam
–  Geslacht
–  Geboortedatum
–  Adresgegevens
–  Telefoonnummer
–  E-mailadres
–  IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Grow that Flow verwerkt
Grow that Flow verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Informatie met betrekking tot jouw gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag Grow that Flow persoonsgegevens verwerkt
Grow that Flow verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
–  Het afhandelen van jouw betaling
–  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
–  Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Grow that Flow neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang Grow that Flow persoonsgegevens bewaart
Grow that Flow bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen, worden de gegevens vernietigd. Lisa Steltenpool hanteert de volgende bewaartermijnen:
– Dossiers: een wettelijk bewaartermijn van 15 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Grow that Flow verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Grow that Flow gebruikt Moneybird voor het betalingsverkeer (zie privacyverklaring: https://www.moneybird.nl/privacy/). Grow that Flow blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Grow that Flow gebruikt
Grow that Flow gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Grow that Flow gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst Grow that Flow cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ze op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan de website word je al geïnformeerd over deze cookies en word je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:
– Google Analytics (zie privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy?hl=nl)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Grow that Flow en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Grow that Flow een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ze van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar lisa@growthatflow.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Grow that Flow jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Grow that Flow reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Grow that Flow wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Grow that Flow persoonsgegevens beveiligd
Grow that Flow neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via lisa@growthatflow.nl.